Project A67 Leenderheide - Zaarderheiken

De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Het is een drukke weg, waar met name tijdens de spits problemen zijn met de doorstroming. Door die drukte, mede veroorzaakt door het grote aandeel vrachtverkeer, vinden er regelmatig ongelukken plaats en ervaren weggebruikers de A67 als onveilig.

Om hier verandering in te brengen heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in mei 2020 het voorkeursalternatief A67 Leenderheide - Zaarderheiken bekendgemaakt. Dit is het totaalpakket met maatregelen dat gaat zorgen voor een betere veiligheid en doorstroming op de A67 tussen de knooppunten Leenderheide en Zaarderheiken. Met de maatregelen uit het pakket dragen we bij aan minder files en ongelukken. Ook is de weg straks goed ingericht voor de toekomst, waarin het verkeer door de groeiende internationale handel naar verwachting alleen maar toe zal nemen.

Eigentijdse oplossingen voor de A67 van de toekomst

Een veiligere en betere doorstroming van verkeer gaat over meer dan alleen het verbreden van wegen. Om de A67 ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, benutten we ook de kansen die nieuwe technologieën ons bieden. De innovatieve en digitale maatregelen die voortkomen uit deze nieuwe technologieën noemen we ook wel smart mobility-maatregelen. Bestaande voorbeelden van smart mobility-maatregelen zijn (elektrische) deelfietsen, -scooters en -auto’s, parkeer-en reisapps, slimme verkeerslichten en een vervoerservice op afroep. 

Drie deelprojecten 

Voor de A67 is er gekozen voor een uniek totaalpakket aan maatregelen, verdeeld over drie deelprojecten. Naast het deelproject met de smart mobility-maatregelen, is er een deelproject gericht op het uitvoeren van kleine infrastructurele maatregelen. Onder de infrastructurele maatregelen valt onder andere het beter zichtbaar maken van de bewegwijzering en de aanleg van meer pechhavens. Het derde deelproject heeft betrekking op een structurele wegverbreding tussen knooppunt Leenderheide en aansluiting Geldrop. Binnen dit deelproject worden de verschillende mogelijkheden voor de verbreding onderzocht en wordt er rekening gehouden met de effecten op het milieu. Meer informatie over de drie deelprojecten vindt u op de pagina Drie deelprojecten

Participatie

Belanghebbenden zoals bewoners, bedrijven en belangenorganisaties kunnen op diverse momenten meedenken over de vormgeving van de structurele verbreding en de invulling van de overige twee deelprojecten. Participatie gaat plaatsvinden in de vorm van inloopbijeenkomsten, maar ook digitaal op deze website. Als eerste op de hoogte zijn? U kunt zich hier alvast aanmelden voor onze nieuwsbrief. 

SmartwayZ.NL

Het verbeteren van de doorstroom en de veiligheid op de A67 is onderdeel van het programma SmartwayZ.NL. Dit is een vernieuwend bereikbaarheidsprogramma van Zuid-Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven werken in dit programma samen aan het vlotste en veiligste mobiliteitsnetwerk van Nederland.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.